Ngày 07/6/2015, Công ty CP Cơ khí Đồng Nai đã chế tạo và lắp dựng hoàn thiện tháp chứa nước thể tích H=30m3, chiều cao H=23,4 mét do Công ty TAEKWANG - VINA làm chủ đầu tư.

Một số hình ảnh lắp dựng tháp nước.

Tin tức & Sự kiện khác